Máy Vặt Lông Gà

 

Máy vặt lông gà vịt

Máy vặt lông dê, lợn

Máy vặt lông chim cút

Lò quay vịt bằng than, điện

Tư vấn Nguyên khôi